Odhady nemovitostí

Naši vysoce kvalifikovaní soudní znalci jsou připraveni Vám poskytnout

ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ A TRŽNÍCH ODHADŮ CEN NEMOVITOSTÍ

pro všechny účely:

Kontaktujte nás pro cenu odhadu Vaší nemovitosti:

  Nezávazná poptávka

  Vaše osobní údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů, jejichž znění je uvedeno na https://www.soreta.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

  Ochrana proti spamu:

  Orientační seznam podkladů, které je vhodné předložit pro vypracování posudku:

  • výpis za katastru nemovitostí neboli list vlastnictví (LV) starý max. 3
   měsíce
  • kopii snímku katastrální mapy předmětného území starý max.1rok
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní
   stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby atp.)
  • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení
  • geometrický plán pro zaměření staveb
  • seznam realizovaných stavebních úprav a změn na oceňovaných nemovitostech v
   uplynulém období včetně datace
  • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů
  • doklady omezující vlastnická práva – Smlouvy o zřízení věcného břemene atp.
   včetně podrobného vymezení jejich rozsahu (geometrické plány …)
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy)