Dražby

Soreta Group a.s. je také držitelem koncese pro provádění veřejných dobrovolných dražeb. V této oblasti jsme připraveni poskytnout Vám vlastní bohaté zkušenosti. Zajišťujeme kompletní služby spojené s přípravou a uskutečněním dobrovolných veřejných dražeb dle zákona o veřejných dražbách (č. 26/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

Na základě jednání s navrhovatelem dražby o cenových, zákonných a technických otázkách a kompletaci podkladů zajistíme přípravu smlouvy o provedení dražby (ev. Smlouvy o budoucí smlouvě) včetně vypracování znaleckého posudku předmětu dražby.

Listinné zabezpečení, prezentace a celý výkon dražby probíhá ve všech směrech v souladu se zákonem o veřejných dražbách a v rámci zajištění maximální právní ochrany našich klientů ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi.

Po ukončení celé dražby a přechodu vlastnických práv na vydražitele dochází k finančnímu vypořádání a uspokojení pohledávek dražebních věřitelů a následné archivaci.

Výběrová řízení formou licitace

V případě, že vámi zamýšlenému prodeji majetku nevyhovují přímo kritéria dražby, jsme připraveni vám nabídnout jiný, volnější způsob prodeje a to výběrové řízení formou licitace.

Jak ukazují naše zkušenosti,tento způsob výběru kupujícího je vhodný zejména pro institucionální vlastníky, kteří potřebují konečného zájemce a konečnou kupní cenu schválit svými orgány, tento způsob výběru kupujícího lze provést levněji a v kratších lhůtách než veřejnou dražbu. Na základě uzavřené smlouvy provádíme:

  • Prezentaci výběrového řízení v regionálních Denících případně měsíčnících, na realitních portálech Sreality, Reality.cz, Ceskereality.cz, Nerealit.cz, Nemovitosti.cz, Bydleni.cz, Reox.cz a pak také formou Directmailingu vybraným klientům
  • Organizaci výběrového řízení zpracování Výzvy k účasti ve výběrovém řízení formou licitace a podmínkách konání výběrového řízení, konzultace návrhu rámcové kupní smlouvy, převzetí jistiny pro účast ve výběrovém řízení, organizace vlastní licitace vč. prezentace předmětných nemovitostí, potvrzení o výběru uchazeče ve výběrovém řízení formou licitace, zpracování seznamu vybraných uchazečů o koupi předmětných pozemků
  • Další služby jsme připraveni nabídnout dle konkrétních požadavků prodávajícího