Představení společnosti

Kdo jsme, co děláme a kde působíme?

Jsme specializovaná realitní, dražební a developerská společnost působící již od roku 1995, nejprve na území okresu Tábor a dnes také ve Středočeském kraji a v Praze. V ostatních regionech zajišťujeme zakázky klientů ve spolupráci s kooperujícími partnery.

Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR (ARK) a zakládajícím členem sekce dražebníků při ARK ČR, kde spolupracujeme s největšími tuzemskými realitními a aukčními společnostmi na vytvoření standardů realitní činnosti, správy nemovitostí a provádění veřejných dražeb. V neposlední řadě jsme také členy Hospodářské komory ČR.

Naší činností je zejména zprostředkování prodejů a pronájmů nemovitostí, dražby nemovitého i movitého majetku, organizace veřejných výběrových řízení, výkup nemovitostí, oceňování nemovitého majetku, realizace pohledávek, pomoc s řešením dluhů a prodejem zastavených nemovitostí, správa nemovitostí a development.

Na základě analýzy potřeb klienta doporučíme nejvhodnější variantu postupu při zpeněžení Vašich aktiv formou veřejné dražby, veřejným výběrovým řízením, veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy, popř. přímým prodejem či pronájmem. Současně jsme připraveni zajistit veškeré související služby, včetně služeb projektantů, inženýringu, stavebních firem, geodetů, soudních znalců, notářů, daňových poradců, auditorů, pojišťovacích makléřů, úvěrových makléřů, apod.

Jsme pojištěni na odpovědnost za způsobenou škodu a v případě dražeb či prodejů většího rozsahu uzavíráme nad rámec této pojistky ještě pojištění ad hoc.

Našimi klienty jsou nejen renomované regionální, nadregionální i nadnárodní společnosti, ale také vlastníci běžných bytů, rodinných domů, rekreačních objektů či pozemků.

Co nás odlišuje od konkurence?

Protože víme, že správně určená cena nemovitosti je základem dobrého obchodu, naši makléři, kteří dlouhodobě působí na realitním trhu, pravidelně vyhodnocují a konzultují ceny nemovitostí a jsou vysoce odborně vybaveni pro stanovování cen nemovitostí v daném regionu, někteří jsou také soudními znalci v oboru oceňování nemovitostí.

Jsme také společností, která sama vykupuje a vlastní značné množství nemovitostí a dokážeme se tedy na prodej či pronájem nemovitosti podívat očima jejich vlastníka, vyhodnotit jeho potřeby a doporučit správnou strategii prodeje či pronájmu. K nemovitostem našich klientů zásadně přistupujeme stejným způsobem a dáváme jim stejnou péči, jako by se jednalo o nemovitosti v našem vlastnictví.

Naší výhodou je také flexibilní, rodinný přístup ke každému klientovi. Zejména dbáme na vyhodnocení potřeb klienta a tomu přizpůsobujeme naše doporučení a služby.

Odměna naší společnosti je stanovována individuálně pro každou jednotlivou zakázku a každého klienta, a to s ohledem na typ zakázky, předpokládanou cenu a také dle kvantifikace činností a rizik v souvislosti s provedením konkrétní zakázky. Naše odměny se vždy pohybují v obvyklé úrovni pro daný typ zakázky.

Jak začít?

Pokud máte zájem navázat s námi spolupráci při činnostech poskytovaných naší společností, kontaktujte nás a při osobním setkání důkladně projednáme, jakým způsobem můžeme splnit vaše realitní potřeby či plány.

Těšíme se na naši budoucí spolupráci, jménem týmu naší společnosti

Ing. Ivo Ludvík
předseda představenstva